yellow turquoise stoneware rectangle – 8 5/8 X 8 1/8 X 2