turquoise yellow stoneware rectangle – 14 3/8 X 10 3/4 X 2 3/4