teal celadon stoneware oval – 7 5/8 X 6 3/8 X 2 5/8