teal celadon stoneware oval – 14 3/8 X 11 1/2 X 2 3/4