teal celadon stoneware oval – 10 5/8 X 8 5/8 X 2 5/8