smoky turquoise stoneware rectangle- 9 1/4 X 8 5/8 X 3 1/4