smoky turquoise stoneware rectangle – 21 1/2 X 14 7/8 X 3 1/8