smoky turquoise stoneware rectangle – 13 1/4 X 9 7/8 X 2 3/8