smoky turquoise stoneware rectangle – 10 3/8 X 7 3/4 X 2 1/8