smokey turquoise stoneware rectangle – 12 1/4 X 11 X 2 1/8