smokey turquoise stoneware oval – 15 3/4 X 12 1/2 X 3 1/8