smokey turquoise stoneware oval – 14 1/2 X 9 1/4 X 1 1/4