smokey turquoise porcelain round – 13 1/2 X 13 1/2 X 4

smokey turquoise porcelain round – 13 1/2 X 13 1/2 X 4

$245.00

Out of stock

Description

smokey turquoise porcelain round

13 1/2 X 13 1/2 X 4

SKU# PR325

7 lbs