smokey turquoise porcelain oval – 5 1/8 X 4 1/8 X 1 1/2

smokey turquoise porcelain oval – 5 1/8 X 4 1/8 X 1 1/2

$62.00

Out of stock

Description

smokey turquoise porcelain oval – 5 1/8 X 4 1/8 X 1 1/2

SKU# POOV439

1 lb